Zarabiaj na mikroinstalacji – Nowatorska usługa fotowoltaiczna rewolucjonizuje rynek energii

Zupełnie nowa usługa w branży fotowoltaicznej – pozwala zarabiać na sprzedaży energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej

Od momentu, gdy branża fotowoltaiczna zaczęła się rozwijać, obserwujemy ciągłą tendencję do budowania coraz większych farm fotowoltaicznych i często słyszymy o obszernych powierzchniach zajmowanych przez te instalacje. Skala tych przedsięwzięć sprawia, że czerpanie zysków ze sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, której właścicielem jest przeciętny inwestor, wydaje się być nieosiągalne. To zmusza nas do akceptacji korzyści wynikających z budowy prosumenckiej instalacji na dachu naszego domu. Zwykle jesteśmy zadowoleni z możliwości generowania oszczędności przez zużywanie energii na własne potrzeby i ograniczanie ilości energii kupowanej z sieci. Wydaje się, że pogodziliśmy się z myślą, że na energii z systemów fotowoltaicznych mogą zarabiać tylko potężne koncerny i inwestorzy dysponujący milionowymi kapitałami oraz hektarami ziemi.

Tymczasem okazuje się, że gliwicki startup – S2E P.S.A. – oferuje usługę, która w skali mikroinstalacji pozwala zarabiać na sprzedaży energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego umieszczonego w ogrodzie. Co więcej, oferuje stawki odkupu energii atrakcyjniejsze niż te uzyskiwane z farm wspieranych systemem aukcyjnym czy też osiągalne bezpośrednio na towarowej giełdzie energii. Połączenie tego atutu z niższą ceną budowy, w przeliczeniu na kWp, w porównaniu do farm fotowoltaicznych o znacznie większej mocy, oraz z niższymi kosztami obsługi, sprawia, że inwestycja w mikroinstalację fotowoltaiczną z przeznaczeniem na odsprzedaż całej wyprodukowanej energii osiąga czas zwrotu na poziomie 4-5 lat, co jest korzystniejsze niż w przypadku wielkich farm fotowoltaicznych.

Współpracę może nawiązać każdy inwestor, czyli zarówno osoba prywatna, jak i prowadząca działalność gospodarczą, dysponująca nieruchomością na potrzeby budowy systemu PV, jak i inwestor nie dysponujący nieruchomością. Zainteresowani mają do wyboru jeden z kilku modeli współpracy:

  • Dla inwestora, który dysponuje działką: Wydzierżawiając 300m2 działki, inwestor taki może liczyć na czynsz najmu w wysokości 20% zysku generowanego przez instalację fotowoltaiczną, co przy dzisiejszych cenach energii daje kwotę około 7 000 zł netto rocznie dla instalacji o mocy 50 kWp. Należy zaznaczyć, że klasyfikacja gruntów może być dowolna, a pozostała część działki może być wykorzystana przez właściciela na inne cele, może na niej np. stać dom lub być prowadzona uprawa.
  • Dla inwestora, który dysponuje systemem fotowoltaicznym zlokalizowanym na swojej nieruchomości (dachu lub działce): W takim przypadku system fotowoltaiczny może stanowić doskonałe źródło dochodu pasywnego. Umowa zapewnia, że 80% zysku generowanego przez system PV trafia na konto inwestora w postaci czynszu za najem instalacji, a pozostałe 20% stanowi wynagrodzenie za administrację instalacją dla spółki S2E P.S.A. Model ten okazuje się szczególnie korzystny dla inwestora prowadzącego działalność gospodarczą, ponieważ sam zakup systemu fotowoltaicznego stanowi doskonały sposób na obniżenie podatku dochodowego dzięki amortyzacji. W tym przypadku wspomniane 80% zysku stanowi około 29 000 zł netto rocznie dla instalacji o mocy 50 kWp.
  • Dla inwestora, który nie posiada lub nie chce wykorzystać nieruchomości na umieszczenie systemu fotowoltaicznego, ale mimo to chciałby posiadać własną instalację PV generującą pasywny dochód, jak i, w przypadku firm, sposób na wygenerowanie kosztów i amortyzacji, S2E P.S.A. oferuje możliwość najmu takiego systemu od inwestora i jego montaż na nieruchomości dysponowanej przez S2E P.S.A. W tym przypadku właściciel systemu PV otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 60% zysku generowanego przez jego system, co dla systemu 50 kWp stanowi kwotę około 22 000 zł netto rocznie.

W każdym z powyżej opisanych modeli wynagrodzenie stanowi określony procent zysku generowanego przez instalację PV, zysk ten jest bezpośrednio uzależniony od ceny energii, a co za tym idzie, kwota najmu może się zmieniać w zależności od wahań ceny energii. Przytoczone kwoty stanowią odniesienie do ceny, w jakiej spółka S2E P.S.A. sprzedawała energię w IV kwartale 2023, kiedy to cena ta wynosiła 0,73 zł/kWh.

Celem S2E P.S.A. jest realizacja polityki energetyki rozproszonej, która stanowi zalążek i główny impuls do rozwoju fotowoltaiki. Sama idea energetyki rozproszonej jest również najbardziej wydajną formą energetyki, pozwalającą na zminimalizowanie strat wynikłych z przesyłania energii na duże odległości. Wpisuje się ona doskonale w założenia transformacji energetycznej. Oferowane przez S2E usługi przyczyniają się więc do ochrony środowiska, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, jednocześnie dając możliwość zarabiania na energii inwestorom przekonanym o słuszności technologii fotowoltaicznej.

Więcej informacji: www.s2e.com.pl

Udostępnij ten artykuł
Następny Artykuł

Dlaczego pionowy układ modułów się opłaca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *